Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm quyền cấp giấy phép"

thẩm quyền cấp giấy phép | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm quyền cấp giấy phép.

Mẫu giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 17b)

Mẫu giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 17b)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy phép đào tạo lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật hiện nay: