Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thế Chấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất"

Thế Chấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thế Chấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất.

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Giải quyết tranh <strong>chấp</strong> <strong>quyền</strong> <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> <strong>đất</strong> không có <strong>Giấy</strong> <strong>chứng</strong> <strong>nhận</strong> <strong>quyền</strong> <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> <strong>đất</strong> ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Năm 1959, ông Hoàng cho gia đình chị gái, anh rể là bà Thị và ông Vương canh tác 03 sào ruộng tại xã X huyện K. Năm 1966, bà Thị chết. Năm 1978, ông Vương lấy bà Hoa đến năm 1980 thì sinh được một người con là Văn. Năm 1999, ông Vương chết. Kể từ khi bà Thị chết, ông Vương vẫn tiếp tục canh tác trên thửa ruộng mà ông Hoàng cho mượn. Sau khi ông Vương chết, bà Hoa và anh Văn tiếp tục canh tác trên toàn bộ diện tích đó.