Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian đăng ký"

thời gian đăng ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian đăng ký.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Chào luật sư! Cho em hỏi về luật bảo hiểm thất nghiệp: Em đi làm công ty đầu tiên đóng bảo hiểm được 6 tháng, rồi em nghỉ 1 thời gian sau đó em làm công ty thứ 2 được 7 tháng em xin nghỉ. Tính thời gian nghỉ đến nay là được 6 tháng. Vậy em có được hưởng bào hiểm thất nghiệp không? Và nếu có em cần làm những gì?