Luat Minh Khue

thời gian đăng ký

thời gian đăng ký - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời gian đăng ký

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Chào luật sư! Cho em hỏi về luật bảo hiểm thất nghiệp: Em đi làm công ty đầu tiên đóng bảo hiểm được 6 tháng, rồi em nghỉ 1 thời gian sau đó em làm công ty thứ 2 được 7 tháng em xin nghỉ. Tính thời gian nghỉ đến nay là được 6 tháng. Vậy em có được hưởng bào hiểm thất nghiệp không? Và nếu có em cần làm những gì?