Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian hưởng bảo hiểm"

thời gian hưởng bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian hưởng bảo hiểm.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp có gì khác trong luật mới ?

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp có gì khác trong luật mới ?
Thưa luật sư Minh Khuê. Em có thắc mắc về luật bảo hiểm thất nghiệp. Trước đây đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, còn luật bảo hiểm thất nghiệp mới năm 2015 nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng thì có được hưởng 3 tháng như trước không hay chỉ được 1 tháng ? Xin chân thành cảm ơn.