Luat Minh Khue

thời gian hưởng bảo hiểm

thời gian hưởng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời gian hưởng bảo hiểm

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp có gì khác trong luật mới ?

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp có gì khác trong luật mới ?
Thưa luật sư Minh Khuê. Em có thắc mắc về luật bảo hiểm thất nghiệp. Trước đây đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, còn luật bảo hiểm thất nghiệp mới năm 2015 nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng thì có được hưởng 3 tháng như trước không hay chỉ được 1 tháng ? Xin chân thành cảm ơn.