Luat Minh Khue

thời gian một khóa đào tạo

thời gian một khóa đào tạo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời gian một khóa đào tạo

Người nghiên cứu khoa học cấp trường có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Người nghiên cứu khoa học cấp trường có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?
Xin chào! Em muốn hỏi về việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Theo em tìm hiểu thì theo điều 3 của nghị định 38/2007/NĐ-CP thì người nghiên cứu khoa học cấp nhà nước được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng theo luật nghĩa vụ quân sự mới 2015 thì em không thấy điều này. Luật sư cho em hỏi hiện tại em đang làm nghiên cứu khoa học cấp nhà nước thì có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở thời điểm hiện tại không?