Luat Minh Khue

thời gian nâng lương

thời gian nâng lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời gian nâng lương

Điều kiện nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật ?

Điều kiện nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật ?
Thưa luật sư, Tôi là công chức của một sở trực thuộc UBND cấp tỉnh. Vào ngày 19/03/2015 tôi nhận được quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên: mã số 01.003, xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 ( quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2015); thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể ngày 01/01/2014. Năm 2015 tôi nhận được bằng khen của UBND tỉnh là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trúng tuyển công chức có được miễn tập sự?

Trúng tuyển công chức có được miễn tập sự?
Thưa Luật sư! Tôi là N.X.T, Trình độ Cử nhân Công nghệ thông tin - Tôi có hợp đồng làm việc tại Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/9/2012 *(được đóng bảo hiểm từ 01/01/2013)* đến nay (hợp đồng lần đầu 4 tháng, các lần sau đều hợp đồng 01 năm) và với bậc lương 2,34