Luat Minh Khue

thời hạn trả lương

thời hạn trả lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời hạn trả lương

Lương không đủ song vẫn sống đàng hoàng

Lương không đủ song vẫn sống đàng hoàng
Chuyện tiền lương hiện có một nghịch lý: hầu hết người lao động làm công ăn lương ai cũng kêu là “lương không đủ sống” nhưng rồi người ta cũng buộc phải sống, hơn nữa có những người sống “quá đàng hoàng”. Nghịch lý này xoay quanh mấy vấn đề sau: