Luat Minh Khue

thời kỳ thai sản

thời kỳ thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời kỳ thai sản

Tiền lương trong thời kỳ thai sản được tính như thế nào?

Tiền lương trong thời kỳ thai sản được tính như thế nào?
Cơ quan tôi có 1 kế toán trưởng (là công chức, đang hưởng mức lương 2,34 x 1150000đ + các khoảng phụ cấp khác theo quy định) đang mang thai và sắp nghỉ thai sản. Do nhu cầu của 2 bên, muốn ký hợp đồng lao động trong thời gian đang nghỉ thai sản (từ tháng thứ 2 sau khi sinh đến hết thời gian nghỉ thai sản)