Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ Tục Bầu Trưởng Thôn"

Thủ Tục Bầu Trưởng Thôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ Tục Bầu Trưởng Thôn.

Bầu Trưởng thôn ?

<strong>Bầu</strong> <strong>Trưởng</strong> <strong>thôn</strong> ?
muốn đưa ông Mạc lên làm Trưởng thôn, còn dòng họ Phạm muốn đưa ông Muôn vào chức danh này để củng cố

Trưởng thôn có quyền tự ý thu thuế đất ?

<strong>Trưởng</strong> <strong>thôn</strong> có quyền tự ý thu thuế đất ?
Nhà tôi được xã giao cho 3000m đất nông nghiệp và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn là 20 năm từ khi nhà nước không thu thuế thì nhà tôi không phải nộp nữa.