Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ Tục Bồi Thường Vi Phạm Các Qui Định An Toàn Sử Dụng Lao Động"

Thủ Tục Bồi Thường Vi Phạm Các Qui Định An Toàn Sử Dụng Lao Động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ Tục Bồi Thường Vi Phạm Các Qui Định An Toàn Sử Dụng Lao Động.

Bồi thường như thế nào khi vi phạm hợp đồng lao động ?

<strong>Bồi</strong> <strong>thường</strong> như thế nào khi <strong>vi</strong> <strong>phạm</strong> hợp đồng <strong>lao</strong> <strong>động</strong> ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê. Cho tôi hỏi vấn đề như sau : Tôi làm cho công ty tư nhân gần được 1 năm nhưng công ty mới đóng bảo hiểm xã hội cho tôi bắt đầu từ 6/2015 đến nay được 4 tháng. Vào 1/10/2015 thì công ty buộc tôi nghỉ việc mà không có lý do chính đáng nào cả.