Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ Tục Cấp Hộ Khẩu"

Thủ Tục Cấp Hộ Khẩu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ Tục Cấp Hộ Khẩu.

Thủ tục tách hộ khẩu ?

<strong>Thủ</strong> <strong>tục</strong> tách <strong>hộ</strong> <strong>khẩu</strong> ?
. Nay tôi muốn cắt hộ khẩu của con tôi về nhập vào sổ hộ khẩu của ba mẹ ruột tôi vậy có được không để