Luat Minh Khue

thủ tục cấp lại sổ hồng

thủ tục cấp lại sổ hồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục cấp lại sổ hồng

Tư vấn về quy trình và thủ tục cấp lại sổ hồng ?

Tư vấn về quy trình và thủ tục cấp lại sổ hồng ?
Kính gửi Ban tư vấn Pháp luật của Công ty luật Minh Khuê, Tôi tên NMN Vào ngày 16/10/2015 tôi có cùng mẹ tôi lên văn phòng công chứng của nhà nước để tiến hành sang tên chủ sở hữu nhà. Tất cả mọi giấy tờ của mẹ tôi liên quan đến căn nhà đều hoàn toàn hợp lệ và bên người mua nhà cũng vậy.