Luat Minh Khue

thủ tục làm sổ đỏ cho đất khai hoang

thủ tục làm sổ đỏ cho đất khai hoang - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục làm sổ đỏ cho đất khai hoang

Tư vấn về tranh chấp mồ mả ?

Tư vấn về tranh chấp mồ mả ?
Kính gửi văn phòng luật sư Minh Khuê, tôi có một việc muốn nhờ văn phòng luật sư tư vấn như sau: Dòng họ tôi có một lăng mộ của cụ quan thái giám triều Nguyễn, theo thần phả được giữ ở Làng thì diện tích khu mộ là 1 sào 10 thước. Khu mộ này đã có từ thế kỉ 18, đến khi cải cách thì khu đất này bị hợp tác xã xung công chỉ còn phần chính của khu mộ được bao quanh bằng đá ong với diện tích khoảng 150 m2.