Luat Minh Khue

thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

thủ tục nghỉ hưu trước tuổi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

Tư vấn điều kiện nghỉ hưu trước tuổi ?

Tư vấn điều kiện nghỉ hưu trước tuổi ?
Thưa luật sư, Công ty tôi có môt trường hợp muốn nghỉ hưu trước tuổi (Lao động Nữ 46t) năm nay đã đóng BHXH được 17 năm. Vậy thủ tục cụ thể bao gồm những gì? Xin cảm ơn Luật sư. Người gửi: N.T