Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ Tục Tách Thửa Đất"

Thủ Tục Tách Thửa Đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ Tục Tách Thửa Đất.

Thủ tục tách thửa?

<strong>Thủ</strong> <strong>tục</strong> <strong>tách</strong> <strong>thửa</strong>?
tại xã An Tây - Bến Cát - Bình Dương có diện tích 700m2. Cho hỏi bây giờ muốn tách thửa cho 03 người

Tư vấn tách thửa

Tư vấn <strong>tách</strong> <strong>thửa</strong>
Công văn tách thửa của Sở tài nguyên môi trường huyện để làm thủ tục công chứng. Cụ thể vấn đề như sau