Luat Minh Khue

thủ tục tạm dừng

thủ tục tạm dừng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục tạm dừng

Tư vấn về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Tư vấn về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
Công ty tôi có 01 trường hợp: Người lao động gặp tai nạn gãy chân ngày 30/6/2015, sau đó phải nghỉ việc để điều trị và phục hồi. Người lao động được bệnh viện cấp cho giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 13 ngày (Theo mẫu C65-HD). Tháng 7/2015 Công ty đã làm thủ tục, nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH để thanh toán chế độ cho người lao động đó.