Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn"

thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tư vấn thành lập công ty cổ phần?

Tư vấn thành lập công ty cổ phần?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Hiện tại chúng tôi đang xây dựng hệ thống Mạng xã hội hình ảnh, chia sẻ ảnh và dữ liệu tại Việt Nam. Chúng tôi cần hoàn thành các thủ tục pháp lý tại Việt Nam như thành lập công ty cổ phần, xin cấp giấy phép Mạng xã hội trực tuyến.