Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục thanh toán"

thủ tục thanh toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục thanh toán.

Tự đâm xe khác có được hưởng tai nạn lao động ?

Tự đâm xe khác có được hưởng tai nạn lao động ?
Thưa luật sư, cho em hỏi về trường hợp của em như sau: "Trên đường đi làm em điều khiển xe máy đâm phải máy trộn bê tông ( theo em được biết máy trọn bê tông đó nhỏ và không được phép lưu thông trên đường".