Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh"

thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tư vấn nguyên tắc đầu tư đúng pháp luật ?

Tư vấn nguyên tắc đầu tư đúng pháp luật ?
Thưa luật sư: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ 51%-100%, không được cấp phép cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP và lộ trình cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.