Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ Tuc"

Thủ Tuc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ Tuc.

Thủ tục ly hôn và án phí?

<strong>Thủ</strong> tục ly hôn và án phí?
Thưa luật sư! Tôi muốn hỏi: Khi người vợ nộp đơn rồi lại rút đơn vậy giờ người chồng muốn tiếp tuc