Luat Minh Khue

thừa kế không đồng tình

thừa kế không đồng tình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thừa kế không đồng tình

Tư vấn chia di sản thừa kế khi không có sự đồng ý của tất cả người thừa kế ?

Tư vấn chia di sản thừa kế khi không có sự đồng ý của tất cả người thừa kế ?
Xin chào luật sư, xin luật sư tư vấn giúp tôi một việc về thừa kế như sau: Gia đình tôi có 6 anh em trai, mẹ tôi mất đã lâu và không để lại di chúc gì cả. Nay bố tôi sức khỏe đã yếu và muốn lập di chúc nhưng lại để lại tất cả di sản là quyền sử dụng mảnh đất cho người em trai út của chúng tôi do vậy mà chúng tôi không đồng ý. Vậy xin hỏi luật sư nếu 5 người chúng tôi không đồng ý thì có được không ?