Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thừa Kế Không Đồng Tình"

Thừa Kế Không Đồng Tình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thừa Kế Không Đồng Tình.

Tình huống chia tài sản thừa kế ?

<strong>Tình</strong> huống chia tài sản <strong>thừa</strong> <strong>kế</strong> ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp có tài sản chung 600 triệu, Bà B có tài sản riêng là 180 triệu. A và B có hai người con chung là C (17 tuổi ) và D (15 tuổi), bà B có con riêng là E (20 tuổi). Căn cứ vào quy định của pháp luật thừa kế. Hãy phân chia di sản của B trong hai trường hợp sau :

Tình cảm đất

<strong>Tình</strong> cảm đất
già thường hay quên. Có một số cụ bị lẫn, thậm chí không nhớ được tên người thân nữa. Cho