Luat Minh Khue

thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Chia thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc ?

Chia thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc ?
Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp có tài sản chung là 600 triệu đồng, bà B có tài sản riêng là 180 triệu đồng, hai người có hai người con chung là C 17 tuổi và D 15 tuổi. Bà B có con riêng là E 20 tuổi nhưng bị bệnh tâm thần không có khả năng lao động. Năm 2005 bà B chết. Bà B lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng.