Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thừa Kề Quyền Sử Dụng Đất"

Thừa Kề Quyền Sử Dụng Đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thừa Kề Quyền Sử Dụng Đất.

Quyền đi qua bất động sản liền kề trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

<strong>Quyền</strong> đi qua bất động sản liền <strong>kề</strong> trong trường hợp chuyển nhượng <strong>quyền</strong> <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> <strong>đất</strong> ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Gia đình ông A nằm cạnh bờ sông và bị gia đình ông B và bà C vây bọc xung quanh nên không có lối đi ra đường công cộng. mặc dù đi qua vườn nhà ông B ra đường công cộng thì gần và thuận tiện hơn nhưng vì có mẫu thuẫn từ trước nên gia đình ông B không đồng ý cho gia đình ông A đi nhờ.