Luat Minh Khue

thực hiện nghĩa vụ hợp đồng

thực hiện nghĩa vụ hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng

Tư vấn cách thức sang nhượng nhà ở ?

Tư vấn cách thức sang nhượng nhà ở ?
Xin chào Luật sư! Tôi xin được hỏi nội dung như sau: Tôi và Ông A cùng làm tại Công ty, Ông A do làm ăn thua lỗ nợ tiền của công ty Cấp vật tư rất lâu, họ thuê người đến đòi, tôi đứng ra trả tiền cho họ và Ông A đồng ý bán nhà cho tôi để gán nợ, khi nhận tiền vợ chồng ông A cùng đứng ra nhận tiền có biên bản và người làm chứng.