Luat Minh Khue

thai chết lưu

thai chết lưu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thai chết lưu

Thai chết lưu có được hưởng thai sản ?

Thai chết lưu có được hưởng thai sản ?
Thưa Luật sư, tôi có một người ban họ tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2010 liên tục đến tháng 2/2015. Do thay đổi công việc bạn tôi nghỉ không tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 3/2015 đến hết tháng 6/2015. Sang tháng 7/2015 bạn tôi lại tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2015 đến thời điểm hiện tại. Bạn tôi hiện nay có thai nhưng bị chết lưu thai được 23 tuần tuổi.