Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm định giá đất"

thẩm định giá đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm định giá đất.

Thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng ?

Thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng ?
Giá bồi thường đất dựa trên khung giá do UBND tỉnh thành phố ban hành hàng năm, khung giá đất này thường thấp hơn giá trị mua bán chuyển nhượng trên thị trường điều đó dẫn đến việc dễ phát sinh tranh chấp trong quá trình giải phóng mặt bằng, Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Tư vấn về thủ tục cấp đất giãn dân ? Quy định thu hồi đất

Tư vấn về thủ tục cấp đất giãn dân ? Quy định thu hồi đất
Khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích chung (xây công trình thủ điện, thủy lợi ...) thì đa phần người dân sẽ được bố trí khu tái định cư riêng theo quy định của pháp luật đất đai. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vấn đề pháp lý liên quan: