Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm định tài sản"

thẩm định tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm định tài sản.

Tư vấn về định giá tài sản góp vốn ?

Tư vấn về định giá tài sản góp vốn ?
Xin lỗi luật sư cho tôi hỏi các vấn đề sau: 1. Chủ thể có thẩm quyền định giá tài sản góp vốn của các thành viên trong công ty và thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn khi thành lập công ty TNHH không?