Luat Minh Khue

thẩm định tài sản

thẩm định tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thẩm định tài sản

Tư vấn về định giá tài sản góp vốn ?

Tư vấn về định giá tài sản góp vốn ?
Xin lỗi luật sư cho tôi hỏi các vấn đề sau: 1. Chủ thể có thẩm quyền định giá tài sản góp vốn của các thành viên trong công ty và thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn khi thành lập công ty TNHH không?