Luat Minh Khue

tham gia đấu giá

tham gia đấu giá - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tham gia đấu giá

Đăng ký tham gia đấu giá ?

Đăng ký tham gia đấu giá ?
1. Người tổ chức đấu giá có thể yêu cầu người muốn tham gia đấu giá phải đăng ký tham gia trước khi bán đấu giá.