Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tham gia đóng bảo hiểm xã hội"

tham gia đóng bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Tự tham gia đóng BHXH tự nguyện có được không ?

Tự tham gia đóng BHXH tự nguyện có được không ?
Thưa luật sư! tôi có một vài thắc mắc muốn được luật sư tư vấn: tôi xin thôi việc từ tháng 8/ 2016 và đến làm chỗ làm mới nhưng chưa được tham gia bảo hiểm vì theo quy định của chỗ làm mới sau 1 năm mới được tham gia bảo hiểm