Luat Minh Khue

tham gia nghĩa vụ

tham gia nghĩa vụ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tham gia nghĩa vụ

Con 1 trong gia đình có phải đi nghĩa vụ quân sự ?

Con 1 trong gia đình có phải đi nghĩa vụ quân sự ?
Rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay gia đình chỉ có duy nhất một người con trai và cũng là con một nên có nguyện vọng không muốn cho con đi nghĩa vụ quân sự. Hiện nay con một có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không