Luật sư tư vấn về chủ đề "Tham gia nghĩa vụ quân sự"

Tham gia nghĩa vụ quân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tham gia nghĩa vụ quân sự.

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Quốc Phòng và Bộ Y Tế ban hành thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe và quản lý sức khỏe đối với công dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ, quân nhân dự bị và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự. Thông tư có hiệu lực ngày 15/08/2016.

Chuyển hộ khẩu đi nơi khác có phải tham gia nghĩa vụ quân sự hay không ?

Chuyển hộ khẩu đi nơi khác có phải tham gia nghĩa vụ quân sự hay không  ?
Bao nhiêu tuổi thì hết tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ? Không đi nhập ngũ do giấy báo sai tên có bị xử phạt ? Phải làm gì khi không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhưng hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự vẫn kết luận đủ sức khỏe và thông báo ngày nhập ngũ?... Luật Minh Khuê tư vấn về Nghĩa vụ quân sự về vấn đề nhập ngũ, độ tuổi nhập ngũ, hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật hiện nay:

Điều kiện để con gái tham gia nghĩa vụ quân sự là gì?

Điều kiện để con gái tham gia nghĩa vụ quân sự là gì?
Tư vấn quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vự quốc phòng và Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 ? Học nghề ở trường cao đẳng có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không ? Nữ nhập ngũ được hưởng những quyền lợi nào ? ... và các vấn đề khác liên quán sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Trình độ học vấn để được tham gia nghĩa vụ quân sự là gì ? Điều kiện miễn, hoãn nhập ngũ ?

Trình độ học vấn để được tham gia nghĩa vụ quân sự là gì ? Điều kiện miễn, hoãn nhập ngũ ?
Khi nào được đăng ký nghĩa vụ quân sự và trường hợp nào được hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự ? Điều kiện được đi nghĩa vụ quân sự, các điều kiện hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự, thủ tục thực hiện việc đăng ký, hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự và các vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Quy định mới năm 2022 về tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Quy định mới năm 2022 về tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ?
Là nữ thì có thể tự nguyện đăng ký tham gia nhập ngũ không ? Thời gian nhập ngũ hiện nay quy định là bao lâu ? Làm đơn đăng ký tình nguyện nhập ngũ như thế nào ? ... và một số vướng mắc liên quan đến tự nguyện nhập ngũ sẽ được luật sư giải đáp cụ thể:

Thủ tục khám phúc tra nghĩa vụ quân sự ? Độ tuổi nào thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Thủ tục khám phúc tra nghĩa vụ quân sự ?  Độ tuổi nào thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự ?
Trường hợp nào đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự ? Phải làm việc nuôi gia đình có được miễn nghĩa vụ quân sự ? Độ tuổi nào thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự ? ... và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn về các trường hợp đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ sức khỏe theo quy định của pháp luật hiện hành: