Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm quyền cho thuê đất"

thẩm quyền cho thuê đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm quyền cho thuê đất.

Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không ?

Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không ?
Thưa luật sư. Hiện nay trên địa bàn xã em có phần đất dôi dư, trong khu dân cư và gia đình em cũng đang sử dụng 250 m2 đất dôi dư này ( ao). Ngày 23 tháng 8 năm 2015 UBND xã em có ý định bán lại cho gia đình em để sử dụng hợp thức hóa sang đất ở. Luật sư cho em hỏi nếu mua như vậy có được không? và UBND xã bán như vậy có đúng thẩm quyền cho phép theo luật đất đai ban hành 2013. Em xin chân thành cảm ơn !