Luat Minh Khue

thẩm quyền công an thị trấn

thẩm quyền công an thị trấn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thẩm quyền công an thị trấn

Thẩm quyền của công an thị trấn ?

Thẩm quyền của công an thị trấn ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Thưa luật sư công an thị trấn có quyền đặt biển cấm để xe không? Có quyền tháo biển xe không?