Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm quyền công an thị trấn"

thẩm quyền công an thị trấn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm quyền công an thị trấn.

Thẩm quyền của công an thị trấn ?

Thẩm quyền của công an thị trấn ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Thưa luật sư công an thị trấn có quyền đặt biển cấm để xe không? Có quyền tháo biển xe không?