Luat Minh Khue

Thẩm quyền giao kết

Thẩm quyền giao kết - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thẩm quyền giao kết

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động?

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động? Trình tự, thủ tục khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đông lao động với người lao động? Cơ sở pháp luật? (Minh Khuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội).