Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm quyền ký"

thẩm quyền ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm quyền ký.

Hỏi về thẩm quyền ban hành quy chế của tổ công tác liên ngành ?

Hỏi về thẩm quyền ban hành quy chế của tổ công tác liên ngành ?
Thưa luật sư! Em có câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giùm ạ. Trong văn bản chỉ đạo của cấp trên chỉ đạo Tổ trưởng tổ công tác liên ngành ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác liên ngành. Đơn vị của em là tổ trưởng, do vậy khi ban hành quy chế hoạt động là đứng trên cương vị đơn vị của em ban hành hay là tổ công tác liên ngành ban hành và phần ký kết là TM. TỔ CÔNG TÁC, TỔ TRƯỞNG ký ban hành.

Thẩm quyền ký và đống dấu vào giấy chứng sinh?

Thẩm quyền ký và đống dấu vào giấy chứng sinh?
Thưa Luật sư! Tại Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh có quy định mẫu giấy chứng sinh theo Phụ lục số 01. Điểm 18 phụ lục 04 của thông tư 17/2012/TT-BYT có ghi (Thủ trưởng cơ sở y tế ký tên và đóng dấu vào giấy chứng sinh)