Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm quyền thanh tra"

thẩm quyền thanh tra | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm quyền thanh tra.

Quy định về hoạt động thanh tra trong công an nhân dân

Quy định về hoạt động thanh tra trong công an nhân dân
Theo Nghị định số 25/2021/NĐ-CP, hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong CADN gồm: Thanh tra Bộ Công an (Thanh tra Bộ); Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh tra Công an tỉnh); Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Chính phủ

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Chính phủ
Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tìm hiểu quy trình tổ chức đoàn thanh tra theo quy định mới

Tìm hiểu quy trình tổ chức đoàn thanh tra theo quy định mới
Ngày 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-TTCP hướng dẫn quy trình thực hiện một cuộc thanh tra. Tại Thông tư này có hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức đoàn thanh tra. Luật Minh Khuê chia sẻ quy định mới về tổ chức đoàn thanh tra trong bài viết dưới đây,

Quy định về thẩm quyền của tòa án thương mại

Quy định về thẩm quyền của tòa án thương mại
Tòa án thương mại có thẩm quyền đối với những tranh chấp nào?Cũng như đối với mọi tòa án, cần phải phân biệt thẩm quyền theo việc và thẩm quyền theo lãnh thổ. Chế tài đối với việc vi phạm thẩm quyền theo loại việc

Quy định về vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Quy định về vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
Ban Chấp Hành Trung Ương ban hành quy định Số: 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên trong đó có quy định về vi phạm của đảng viên trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Vậy thanh tra, kiểm tra kiểm toán có nhiệm vụ gì và xử lý vi phạm về hoạt động này ra sao?

Thẩm quyền xét xử vụ án hình sự theo lãnh thổ?

Thẩm quyền xét xử vụ án hình sự theo lãnh thổ?
Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là Tòa án nơi tội phạm được thực hiện. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được nơi thực hiện tội phạm thì Tòa án có thẩm quyền xét xử là Tòa án nơi kết thúc việc điều tra.