Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ tin học"

thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ tin học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ tin học.

Tư vấn việc thẩm tra, xác minh chứng chỉ của người lao động làm trong cơ quan nhà nước ?

Tư vấn việc thẩm tra, xác minh chứng chỉ của người lao động làm trong cơ quan nhà nước ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp:Tôi vừa được nhận vào làm ở 1 cơ quan nhà nước. Tôi muốn hỏi là bây giờ cơ quan nhà nước muốn thẩm tra, xác minh chứng chỉ tiếng anh, tin học của tôi mà cơ sở cấp chứng chỉ tiếng anh, tin học cho tôi đã giải thể nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế thì cơ quan nhà nước sẽ làm như thế nào để xác minh được chứng chỉ đó ? Trong trường hợp họ không xác minh được thì họ sẽ yêu cầu gì đối với tôi ?