Luật sư tư vấn về chủ đề "tháng đóng bảo hiểm"

tháng đóng bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tháng đóng bảo hiểm.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ?
Cơ quan tôi trả lương và các loại phụ cấp như sau: Lương cơ bản Theo hệ số = 2.691.000 (Đại học) Phụ cấp trách nhiệm (tổ trưởng, tổ phó...): 1.000.000 Phụ cấp cơm trưa: 600.000. Phụ cấp đặc thù: 600.000. Tổng cộng: 4.891.000đ Vậy từ năm 2016, cơ quan tôi có phải đóng BHXH tất cả các khoản này không? Nếu có thì căn cứ vào quy định nào? Tôi xin chân thành cảm ơn !

Chế độ thai sản khi có 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội?

Chế độ thai sản khi có 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội?
Thưa luật sư! Tôi có bầu trước khi vào làm việc tại công ty và được sự đồng ý của công ty đã ký hợp đồng lao động và tiến hàng đóng bảo hiểm xã hội cho tôi, tôi đi làm được 9 tháng sau 2 tháng thử việc tôi được ký hợp đồng chính thức, và đóng báo hiểm được 7 tháng trước khi nghỉ sinh.Tôi làm thủ tục và gửi lại kế toan công ty, kế toán đã nộp cho bên bảo hiểm và được hẹn ngày nhận kết quả .

Chế độ bảo lưu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ?

 Chế độ bảo lưu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ?
Thưa luật sư, Xin Luật sư tư vấn giùm tôi:Tôi là Lê Quang S, sau khi nghỉ việc ở công ty cũ tôi có đến trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh thanh hóa để đăng ký thất nghiệp và được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH có ghi rõ: Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: 67 tháng.