Luật sư tư vấn về chủ đề "thành khẩn khai báo"

thành khẩn khai báo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành khẩn khai báo.

Thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là gì?

Thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là gì?
“Thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải” là hai tình tiết hoàn toàn độc lập, tách rời nhau và không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, “thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải” là hai tình tiết có mối quan hệ biện chứng hữu cơ với nhau.