Luat Minh Khue

thanh lí nhà

thanh lí nhà - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thanh lí nhà

Tư vấn về giá thanh lí hóa giá nhà ở?

Tư vấn về giá thanh lí hóa giá nhà ở?
Kính thưa Luật sư. Chúng tôi xin trình bày và nhờ Luật Sư tư vấn nội dung như sau: Các hộ gia đình chúng tôi được nhà nước bán nhà thanh lý từ năm 2001 ( có hóa đơn và quyết định ) đến nay chính quyền làm thủ tục quy hoạch chia lô đất ở tại chõ cho các gia đình. Mỗi hộ được 60m2, trong đó 30 m2 theo diện tích nhà thanh lý được miễn 100% tiền sử dụng đất, diện tích còn lại phải nộp 100% theo bảng giá đất.