Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thành lập địa điểm"

thành lập địa điểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành lập địa điểm.

Thành lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp

Thành lập  địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp
Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong trường hợp này, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.