Luat Minh Khue

thành lập địa điểm

thành lập địa điểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thành lập địa điểm

Thành lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp

Thành lập  địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp
Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong trường hợp này, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.