Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thành lập quỹ đầu tư"

thành lập quỹ đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành lập quỹ đầu tư.

Về việc thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Về việc thành lập quỹ đầu tư bất động sản
Về việc thành lập quỹ đầu tư bất động sản, hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật kinh doanh bất động sản (Công văn số 4651/BKH-PTDN ngày 3/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về điều kiện và thủ tục thành lập Quỹ đầu tư bất động sản).