Luat Minh Khue

thành lập sàn

thành lập sàn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thành lập sàn

Tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội

Tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội
Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.