Luat Minh Khue

thanh ly hôn đồng

thanh ly hôn đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thanh ly hôn đồng

Chấm dứt hợp đồng hợp pháp?

Chấm dứt hợp đồng hợp pháp?
Kính gửi Công ty Luật Minh Khuê! Công ty tôi sản xuất kinh doanh cửa cuốn và cửa nhựa. Chúng tôi hiện đang có một trường hợp như sau kính nhờ quý đơn vị tư vấn. Phòng dự án công ty tôi có 3 nhân sự, 2 nhân viên kinh doanh, 1 nhân viên hỗ trợ bán hàng.