Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thanh lý tài sản tài sản phục vụ công tác quản lý dự án"

thanh lý tài sản tài sản phục vụ công tác quản lý dự án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thanh lý tài sản tài sản phục vụ công tác quản lý dự án.

Tư vấn về thanh lý tài sản sau khi dự án kết thúc (Dự án ODA) ?

Tư vấn về thanh lý tài sản sau khi dự án kết thúc (Dự án ODA) ?
Dear luật sư, nhờ luật sư tư vấn giúp mình về thanh lý tài sản sau khi dự án kết thúc ( dự án oda ) mình đã đọc thông tư 198/2013/tt_btc 1.về tài sản phục vụ công tác quản lý dự án: quy định thanh lý theo nđ 52/2009/nđ-cp và tt 245/2009/tt-btc 2. 2.Về tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án thấy có quy định quản lý, sử dụng tài sản nhưng mình lại không rõ thanh lý loại tài sản này sẽ thực hiện như thế nào ??? Cảm ơn !