Luật sư tư vấn về chủ đề "thành tích cá nhân"

thành tích cá nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành tích cá nhân.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , đây là mẫu báo cáo thành tích cho cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.