Luật sư tư vấn về chủ đề "Thanh tra giao thông"

Thanh tra giao thông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thanh tra giao thông.

Thanh tra giao thông là gì? Vị trí, chức năng của thanh tra giao thông

Thanh tra giao thông là gì? Vị trí, chức năng của thanh tra giao thông
Thanh tra đường bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Giao thông đường bộ 2008 là người thực hiện chức năng thanh ra chuyên ngành về giao thông đường bộ. Vậy, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra Bộ GTVT được thể hiện như thế nào? Luật Minh Khuê phân tích cụ thể: