Luật sư tư vấn về chủ đề "thanh tra thuế" - Trang 2

thanh tra thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thanh tra thuế.

Các trường hợp thanh tra thuế ?

Các trường hợp thanh tra thuế ?
1. Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng thì thanh tra định kỳ một năm không quá một lần.