Luat Minh Khue

Thành viên hội đồng

Thành viên hội đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thành viên hội đồng

Tư vấn cơ cấu tổ chức của hội đồng thành viên công ty TNHH?

Tư vấn cơ cấu tổ chức của <strong>hội</strong> <strong>đồng</strong> <strong>thành</strong> <strong>viên</strong> công ty TNHH?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Công ty của tôi hiện nay là Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Theo Quy định của Điều lệ Công ty thì Việc bổ nhiệm Tổng GĐ, các Phó TGĐ và kế toán trưởng Công ty phải được sự chấp thuận của Chủ sở hữu.