Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thành viên thứ ba"

thành viên thứ ba | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành viên thứ ba.

Thủ tục thêm thành viên là người nước ngoài?

Thủ tục thêm thành viên là người nước ngoài?
Thưa Luật sư. Việc thay đổi giấy phép kinh doanh hai thành viên , thêm thành viên mới là người nước ngoài . Vậy công ty của tôi được tính là công ty trong nước , liên doanh ? Những quy định về thành viên thứ ba trên.Tôi xin cảm ơn.